Společnost Subvene s.r.o. klade důraz na profesionalitu, odbornost a individuální přístup ke svým klientům. Náš tým je složen z interních i externích specialistů zaměřených na jednotlivé služby poskytované naší společností. Naši specialisté působí řadu let v oblasti finančního poradenství a dotačního managementu a tak získali bohaté zkušenosti z velkého množství úspěšně realizovaných projektů. Tato kombinace je spolehlivou zárukou k maximální spokojenosti našich klientů.

Dotační management

Nabízíme Vám komplexní poradenské služby dotačního managementu. Provedeme Vaši společnost od samého počátku, tj. od výběru vhodného dotačního titulu až po konečnou fázi, tedy management projektu v rámci monitorování projektu v době udržitelnosti. Seznámíme Vás se všemi pro Vaši společnost dostupnými dotačními tituly a zhodnotíme jednotlivé varianty. Jedině tak získáte přehled, jaké jsou další možnosti rozvoje Vaší společnosti v této oblasti. Pomůžeme Vám připravit studii proveditelnosti a poradíme i s ostatní dokumentací pro podání příslušné žádosti o dotaci.
Dále pro Vás také zpracujeme následný povinný monitoring projektu a připravíme výběrová řízení, která budou odpovídat pravidlům pro výběr dodavatelů předepsaným poskytovatelem dotace.

Financování projektů

Zajistíme pro Vás kompletní odbornou pomoc při výběru vhodného způsobu financování Vašeho projektu a to jak z bankovních produktů, tak i ze zdrojů z nebankovního sektoru. Naše společnost Vám poskytne zcela individuální přístup k řešení financování Vašeho projektu a v parametrech zajištění úvěru. Klademe také důraz na operativní vyřízení financování tak, aby klient mohl čerpat prostředky pokud možno v co nejkratší době. Je samozřejmostí, že Vám pomůže zajistit veškerou nutnou podkladovou dokumentaci.
Subvene nabídne Vaší společnosti vypracování podnikatelských plánů, finančních analýz, plánů financování a dále též analýzu dostupných zdrojů financování.

Poradenství v zadávání veřejných zakázek

Poskytneme Vám poradenské služby v oblasti zadávání veřejných zakázek jak dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tak dle specifických metodik stanovených poskytovatelem dotací z veřejných zdrojů.
V rámci této služby se postaráme o kompletní zajištění celého průběhu soutěže od samého počátku, až po výběr dodavatele. Pomůžeme při volbě vhodného druhu výběrového řízení, provedeme formální kontrolu veškerých náležitostí včetně zveřejnění veškerých potřebných formulářů, pomůžeme při sestavení zadávací dokumentace, zajistíme dohled nad poskytnutím doplňujících informací v průběhu soutěžní lhůty, připravíme podklady pro otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně moderování samotného průběhu otevírání obálek a hodnocení nabídek až po finální kompletaci celého spisu k výběrovému řízení.